Venteliste­politik og betingelser

Procedurer for opskrivning på venteliste og tildeling af boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet

Der er førstegang åbnet for opskrivning på ventelisten den 26. oktober 2023 kl. 10:00.

Opskrivning sker ved at den person, der ønsker at komme på ventelisten, går ind på sydporten.dk og vælger punktet ”Venteliste” i menuen i øverste højre hjørne.

I formularen udfyldes fornavn, efternavn, telefon, mail og fødselsdato. Derpå vælges hvilke boligtyper, der ønskes opskrivning til, herunder Metal Kollegiet 1V, 2V eller 3V (dele) og Sydporten familieboliger 2V, 3V, 4V og 5V.

Når kontaktoplysninger og ønskede boligtyper er valgt, skal der vælges, om der ønskes tilbudt en bolig på nuværende tidspunkt (aktivt søgende), eller om der ønskes en passiv ventelisteplads (passivt søgende).

For at kunne tilbyde boliger i den prioriterede rækkefølge, skal der svares på, om ansøger forventer at:

 1. være medlem af Dansk Metal på tidspunktet for tildeling af bolig
 2. en af ansøgers forældre eller bedsteforældre er medlem af Dansk Metal på tidspunktet for tildeling af bolig
 3. være medlem af en anden fagforening under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på tidspunktet for tildeling af bolig
 4. andet/ingen af ovenstående.

Inden opskrivningen kan afsluttes og endeligt gennemføres, skal ”Betingelser for opskrivning på ventelisten og kriterierne for tildeling af bolig” læses og accepteres, og efterfølgende skal opskrivningen bekræftes ved at klikke på linket i den fremsendte bekræftelsesmail.

Politik for opskrivning på ventelisten i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet

Alle der er fyldt 15 år har mulighed for at skrive sig op til en bolig i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet.

Politik for tildeling af boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet

Boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet tildeles med udgangspunkt i ventelisten og efter nedenstående prioritering.

 1. Medlemmer af Dansk Metal har første prioritet til at få tildelt boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet.
 2. Børn og børnebørn af medlemmer af Dansk Metal har anden prioritet til at få tildelt boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet.
 3. Medlemmer af en anden fagforening under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) har tredje prioritet til at få tildelt boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet.
 4. Alle andre har fjerde prioritet til at få tildelt boliger i Sydporten familieboliger og Metal Kollegiet.

Politikken for tildeling af boliger efter ventelisten kan i særlige tilfælde fraviges af Sydportens bestyrelse til fordel for ansøger som følge af faglige, politiske, beskæftigelse, arbejds- og sociale forhold.

I forbindelse med tildeling af en bolig i Sydporten vil ansøger blive afkrævet at dokumentere, at ansøger opfylder det tildelingskriterie, der er oplyst ved opskrivningen.

 1. Medlemmer af Dansk Metal vil blive bedt om at give samtykke til, at Sydporten må forespørge Dansk Metal om aktivt medlemskab.
 2. Børn og børnebørn af medlemmer af Dansk Metal vil blive bedt om at indhente samtykke fra forælder eller bedsteforælder til, at Sydporten må forespørge Dansk Metal om aktivt medlemskab.
 3. Medlemmer af en anden fagforening under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) vil blive bedt om at vedlægge dokumentation for aktivt medlemskab heraf.

Betingelser for opretholdelse af ventelisteplads

For at opretholde ventelistepladsen skal denne bekræftes én gang årligt.

Det kommer til at koste 300 kr. pr. bekræftelse.

Det er gratis at opskrive sig og stå på ventelisten frem til den 1. januar 2025, hvor første bekræftelsesbeløb vil blive opkrævet.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.

Du er allerede i gang med at reservere. Klik på reservations-knappen ved siden af.

Før du kan reservere en bolig i Sydporten skal du først skrive dig på ventelisten.

Reservation af bolig
Opskrivning til venteliste

Din fødselsdag *

Jeg ønsker at skrive mig op til:

Samtykke

Validering

Betingelser