Her har vi samlet spørgsmål og svar om sydporten

Sydporten

Hvad er Sydporten?

Sydporten er Dansk Metals kollegie- og familieboliger, der er skabt ud fra Dansk Metals grundværdier. Hvor lærlingeansvar, danske produkter og leverandører med overenskomst er bærende for projektet. Boligerne er bygget i materialer med respekt for håndværk, fag og fremtid, for hele Sydporten er DGNB-certificeret (læs mere om DGNB-certificering her).

Sydporten har i alt:

 • 403 kollegieboliger der består af 356 étværelses, 28 toværelses, 13 treværelses og 6 handicapvenlige lejligheder.
 • 214 familieboliger, der består af 45 toværelses, 117 treværelses, 42 fireværelses og 10 femværelses lejligheder.

Hvem ejer Sydporten?

Sydporten ejes af Dansk Metal via partnerselskabet Sydporten P/S.

Om boligerne

Hvor store er boligerne?

Kollegieboligerne findes i etværelses, toværelses og treværelses lejligheder.
Familieboligerne findes i toværelses, treværelses, fireværelses og femværelses lejligheder.

Kollegieboligerne findes i følgende størrelser:

Antal stk.TypeBBR areal
3561V30-40 m2
61V-HC40-40 m2
282V44-51 m2
133V56-57 m2
403Familieboligerne findes i følgende størrelser:

Antal stk.TypeBBR areal
452V53-77 m2
1173V62-103 m2
424V87-103 m2
105V133-144 m2
214

Hvor mange må der bo i lejlighederne?

Det er tilladt at bo op til det antal personer i lejlighederne, som svarer til antallet af beboelsesrum.

Det betyder, at der i en ét-værelses lejlighed må bo en person, i en to-værelses må bo op til to personer, i en tre-værelses må bo op til tre personer o.s.v.

Dog tillades det i en tre-værelses at bo to voksne og to børn, i en fire-værelses to voksne og tre børn og i en fem-værelses to voksne og fire børn.

Hvert enkelt beboelsesrum er nøje designet med en specifik kapacitet og formål, og disse regler skal overholdes for at bevare både beboernes komfort og sikkerhed.

Overtrædelse af denne regel kan medføre overbelastning af vigtige faciliteter som køkken, badeværelser og opholdsområder. Dette kan resultere i et ubehageligt og utilfredsstillende miljø for alle beboere, idet ressourcerne bliver strakt til det yderste. Yderligere kan overbefolkning have en betydelig indvirkning på bygningens brand- og sikkerhedsstandarder, hvilket potentielt kan skabe farlige situationer for alle beboere.

En overtrædelse af reglerne vil være et brud på lejekontrakten og kan føre til ophævelse af lejekontrakten.

Kan man se en prøvebolig?

I Sydporten har vi indrettet tre prøveboliger i kollegiet og en prøvebolig i familieboligerne, som det vil være muligt at se til Sydportens åbent hus.

Mere info om åbent hus følger her på siden, når vi åbner op for den mulighed.

Kan jeg få en fremvisning af boligerne?

Fra medio december 2023 vil det være muligt at tage en virtuel tur rundt i de forskellige lejlighedstyper, ligesom det vil være muligt at tage en virtuel tur rundt i gårdmiljøet og i det udendørs fitness- og boldbaneområde.

Må man have husdyr?

Det er ikke tilladt at have husdyr i Sydporten.

I familieboligerne er det tilladt at passe hund i op til 14 dage, med mindre hunden står på listen over ikke godkendte hunderacer jf. Hundeloven (https://danskelove.dk/hundeloven).

Må man ryge i boligerne?

Metal Kollegiet er fuldstændigt røgfrit område.
I Familieboligerne er der rygeforbud indendørs og der henvises til rygeområdet i gårdområdet og evt. på de private altaner og terrasser under hensyntagen til de øvrige beboere.

Hvad koster de almindelige boliger?

For at se priserne på de enkelte boliger, henvises til boligvælgeren.

Hvad koster kollegie-boligerne?

For at se priserne på de enkelte boliger, henvises til boligvælgeren.

Kan jeg få boligstøtte?

Det er som udgangspunkt muligt at få boligsikring. Du kan se mere på https://www.boligstoette.dk/bos-selvbetjening/beregner/basisoplysninger

Er der målfaste plantegninger?

Plantegningerne er ikke målfaste, og de angivne indvendige mål er cirka-mål.

Er der husregler ift. larm?

Ja, alle beboere skal udvise respekt for medbeboere, herunder også i forhold til larm. Der foreligger en husorden, som modtages sammen med lejekontrakten, der ligeledes er tilgængelig på Sydportens beboernet.

Er der parkering?

Københavns Kommune har et ønske om at begrænse trafikken i København, hvorfor kommunen har skåret ned på antallet af tilladte parkeringspladser i området. Sydporten har et begrænset antal parkeringspladser i parkeringshuset, der udlejes til beboerne i familieboligerne. Enkelte af parkeringspladserne har ladestander tilknyttet.

Er der depotrum og hvor store er de?

Der er depotrum til alle lejligheder. I Metal Kollegiet er depotrum ca. 1,5 m2 og i familieboligerne er depotrum ca. 3 m2.

Er der elevator i ejendommen?

Der er elevator i alle opgange i familieboligerne, og der er elevator ved hovedtrappen i kollegiet.

Er der særlige services tilknyttet til ejendommen?

I kollegiet er der mulighed for at tilbringe tid med de andre beboere og venner i kollegiets egen café eller i kollegiets aktivitetsrum. Der er ligeledes mulighed for at studere eller læse i kollegiets læsesal eller nyde vejret på en af kollegiets tagterrasser, hvor der findes udemøbler og el-grill. I kollegiets kælder findes cykelparkering, cykelværksted og vaskeri. 

I familieboligerne er der mulighed for at leje et stort festlokale med plads til både sociale arrangementer og fejring af livets store begivenheder. Der er ligeledes mulighed for at nyde vejret på familieboligernes fælles tagterrasse med orangeri, el-grill og en skøn udsigt over vandet og Fiskerhavnen. I familieboligernes kælder findes cykelparkering.

Til såvel kollegiet som familieboligerne er der et stort gårdområde med legeplads, grill, udendørs fitness, boldbane og små grønne oaser.

Hvor finder jeg mere information om området?

På sydporten.dk under boligvælger finder du kort med infopunkter, hvor du kan se mere om området og nogle af de muligheder der findes.

Fællesfaciliteter

Hvilke fællesfaciliteter er der?

I kollegiet er der følgende fællesfaciliteter:

 • På hver etage er der fælleskøkken(er) for etagens beboere.
 • Kollegiet har egen privat café, der drives af kollegiets beboere i fællesskab.
 • Aktivitetsrum med fodboldborde m.v.
 • Vaskeri med vaskemaskiner, med automatisk sæbedosering og tørretumblere.
 • Cykelværksted, hvor beboerne selv kan ordne deres cykler.
 • Læsesal, hvor beboerne kan studere og læse i rolige omgivelser.
 • Tagterrasser med udemøbler, pergolaer og el-grill, samt grøn beplantning.

I familieboligerne er der følgende fællesfaciliteter:

 • Stort festlokale med plads til både sociale arrangementer og fejring af livets store begivenheder.
 • Tagterrasser med udemøbler og el-grill, samt grøn beplantning.
 • Orangeri med møbler og grøn beplantning.

Til såvel kollegiet som familieboligerne er der et stort gårdområde med legeplads, grill, udendørs fitness, boldbane og små, grønne oaser.

Hvor store er fællesfaciliteterne?

Klik rundt i boligvælgeren og se på etagetegningerne.  Så vil du kunne få et indtryk af de forskellige fællesfaciliteter og størrelsen af dem.

Er der regler for brug af fællesfaciliteterne – både indendørs og udendørs?

Regler for brug af lejemålet, fællesfaciliteter og omgangen med de øvrige beboere fremgår af husordenen, der udleveres sammen med lejekontrakten.

Hvem betaler for fællesarealerne?

Omkostninger til vedligeholdelse og drift af fællesområder afholdes af Sydporten P/S.
I forbindelse med anvendelse af vaskeri i kollegiet, festlokale i familieboligerne og el-grill på tagterrasserne vil der være brugerbetaling.

Hvem gør rent i fællesarealerne?

Kollegiet:

I kollegiets entréer, trappeopgange, gange, fælleskøkkener, café, aktivitetsrum, læsesal, kælder og tagterrasser, er det som udgangspunkt Sydportens facility service, der står for rengøringen.

Oprydning efter madlavning og brug af fællesfaciliteterne er dog den enkelte lejeres ansvar, og manglende oprydning kan medføre yderligere omkostninger for den enkelte lejer.

Familieboligerne:

I entréer, trappeopgange, kælder og tagterrasser er det som udgangspunkt Sydportens facility service, der står for rengøringen.

Oprydning efter brug af festlokale er dog de enkelte lejeres ansvar, og manglende oprydning kan medføre yderligere omkostninger for den enkelte lejer.

Det er som udgangspunkt Sydportens facility service, der står for drift og vedligeholdelse af gårdmiljøet, boldbane og udendørs fitness. I det omfang lejer har en egen terrasse, er det den enkelte lejers ansvar at sørge for pasning af denne.

Oprydning efter brug af fællesfaciliteter er dog de enkelte lejeres ansvar, og manglende oprydning kan medføre yderligere omkostninger for den enkelte lejer.

Skal beboerne selv vedligholde indbo i de indendørs fællesfaciliteter?

Alt fællesindbo i fællesområder er Sydportens vedligeholdelsesansvar, medmindre beboerne har gjort skade på indbo, hvorved det vil være den enkelte lejers ansvar at erstatte dette.

Udlejning

Hvordan bliver man skrevet op til en bolig i Sydporten?

For at blive skrevet op til en bolig i Sydporten skal du besøge sydporten.dk/kontakt.

Skal jeg være medlem af Dansk Metal for at kunne skrives op til boligerne?

Alle kan skrive sig på opskrivnings-/ventelisten.
For at have førsteprioritet på opskrivnings-/ventelisten skal du være medlem af Dansk Metal på tidspunktet for tildelingen af lejligheden.

Tildeling af lejlighed i Metal Kollegiet ?

For at bo i Metal Kollegiet, er der krav om, at du er lærling, elev eller aktiv på en SU-berettiget uddannelse eller tilsvarende. Udenlandske studerende kan optages på lige fod med danske studerende.

Du kan flytte ind på Metal Kollegiet i op til 6 måneder før studiestart. Reglerne for indflytning gælder også, hvis du har søgt om optagelse og endnu ikke har modtaget bekræftelse fra uddannelsesstedet.

Når du ikke længere opfylder kravet for at bo i Metal Kollegiet, skal du senest 3 måneder herefter være fraflyttet Metal Kollegiet.

Sydporten P/S’s administration foretager løbende kontrol af opfyldelse af kravet for at bo i Metal Kollegiet.

Hvad er processen, når jeg er blevet skrevet op til en bolig?

Alle Sydportens lejligheder bliver klar til udlejning i første halvår af 2024.

Tildelingen sker til aktivt søgende efter nedenstående prioritering:

 • Medlemmer af Dansk Metal
 • Børn-/børnebørn af medlemmer af Dansk Metal
 • Medlemmer af en fagforening under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation)
 • Andre

Kan jeg komme på en venteliste, hvis alle boliger er optaget?

Når alle boliger er udlejet, vil du beholde din plads på ventelisten. Ved opsigelse af et lejemål vil dette blive udbudt til et antal personer på ventelisten, der har skrevet sig op til den pågældende boligtype. Alle tildelinger af boliger sker med udgangspunkt i ventelisten og Sydportens ventelistepolitik, herunder prioriteringsrækkefølge.

Kan jeg komme ind og se min bolig, før jeg flytter ind?

Boligerne i Sydporten er klar til indflytning i første halvår af 2024, hvorfor det ved første udlejning ikke vil være muligt at se den konkrete bolig inden indgåelse af lejekontrakt.

I Sydporten har vi indrettet tre prøveboliger i kollegiet og en prøvebolig i familieboligerne, som det vil være muligt at se til Sydportens åbent hus. Mere info om åbent hus følger her på siden, når vi åbner op for den mulighed.

Hvornår skal jeg skrive under på min lejekontrakt?

Kort tid efter du har reserveret en lejlighed, og har fremsendt de informationer vi skal bruge for at udarbejde en lejekontrakt, sender vi dig lejekontrakten elektronisk (link sendes til den oplyste mailadresse). Du har herefter tre dage til at underskrive lejekontrakten, hvilket foregår digitalt.

Når du har underskrevet lejekontrakten, skal du indbetale depositum (3 måneders husleje) og forudbetalt husleje (1 måneds husleje) senest den dato, der står i lejekontrakten.

Inden du kan få udleveret digitale nøgler og flytte ind, skal du ligeledes have indbetalt (første måneds husleje + aconto).

Vi skriver det hele til dig i lejekontrakten inkl. datoer for indbetaling.

Hvad sker der, når jeg flytter ind?

Når du er flyttet ind i ejendommen, får du adgang til Sydportens intranet og app’en uHabi, hvor du kan finde information om alle forhold i ejendommen, finde alle dine dokumenter, herunder lejekontrakt, indflytningsrapport, husorden m.v. og ligeledes kan holde kontakten med administrationen og Sydportens Facility Service.

Hvor meget skal jeg betale i depositum og forudbetalt leje?

I Sydporten betaler du tre måneders husleje i depositum og en måneds husleje i forudbetalt husleje.

Hvad dækker huslejen?

Huslejen dækker lejen af den konkrete lejlighed, et depotrum, brugsret til cykelkælder, brugsret til tagterrasse og brugsret til gårdområdet mellem Metal Kollegiet og familieboligerne, samt udefitness og boldbanen mellem Metal Kollegiet og Dansk Metals forbundshus.

Hvordan kommer jeg i kontakt med udlejer, når jeg har fået tildelt en bolig?

Du kan altid kontakte administrationen på 33637201 eller sydporten@sydporten.dk.

Fra indflytningsdatoen jf. lejekontrakten har du mulighed for at anvende Sydportens uHabi, der er Sydportens beboernet, hvor du finder praktiske informationer om forholdene i Sydporten, og hvor du kan kommunikere sikkert og enkelt med administrationen.

Du kan logge ind på uHabi fra den indflytningsdato, der fremgår af lejekontrakten (hvis du er flyttet ind inden den dato, der fremgår af kontrakten, vil du først kunne tilgå uHabi på den dato, der fremgår af kontrakten).

Du opretter din bruger i uHabi på siden https://portal.uhabi.dk/login/register, hvor du indtaster den mailadresse, som du har anvendt i forbindelse med indgåelse af lejekontrakten og følge anvisningerne.

Når du har oprettet en bruger, og tiden er passeret den indflytningsdato, der fremgår af lejekontrakten, kan du tilgå uHabi på https://portal.uhabi.dk/ eller du kan finde linket på sydporten.dk under ”Beboernet”.

Hvordan kan jeg komme i kontakt med andre beboere, når jeg flytter ind?

Dette er ikke noget, som Sydporten faciliterer, da Sydporten ikke må dele oplysninger om lejere med andre lejere

Bæredygtighed

Bæredygtighed

I forbindelse med DGNB-guldcertificering af byggeriet lægges der i forbindelse med valg af entreprenører vægt på referencer med fokus på bæredygtighed. Desuden vurderer firmaets generelle faglige kompetencer indenfor bæredygtigt byggeri.

Vores ambition er at bidrage til mindre klimabelastende og mere bæredygtigt byggeri.

Vi arbejder med FNs verdensmål og integrerer så mange af punkterne som muligt.

Vi ønsker, at klimapåvirkningen fra selve byggeriet skal nedbringes med fokus på materialevalg og energiforbrug samt anvendelse af vedvarende energi i byggefasen.

Vi bygger med dokumenterede bæredygtige materialer, som er sundhedsmæssigt uskadelige for vores håndværkere at arbejde med, og gør at vores brugere af det færdige byggeri kan bo og trives i et sundt og godt indeklima.

Vi gør meget ud af de sociale aspekter, så alle aldersgrupper trives og kan hygge sig sammen både på legepladsen, ved borde/bænke i den fælles have, på boldbanen, i orangeriet og på tagterrasser. Der indrettes ligeledes fitness, cafe og værksted til cykler. Alt dette er til gavn for fællesskabet i trygge og smukke rammer.

Der udarbejdes en LCA (Life-Cycle-Assessment-beregning) af byggeriets potentielle miljøpåvirkning. I hovedtræk er det de påvirkninger, der opstår i forbindelse med fremskaffelse af råvarer, produktion af materialer, energi- og ressourceforbrug ved drift og vedligehold, samt bortskaffelse og genanvendelse af materialer.

Genbrugsmaterialer?

Vi lægger stor vægt på, at affald fra byggepladsen bliver genanvendt i videst mulig udstrækning.

Der er en striks affaldssortering af alle fraktioner.

Interimslukninger til døre og vinduer er af genbrugstræ.

Øvrige materialer i byggeriet er ikke genbrug (det har ikke været i spil på denne byggesag, da det desværre også er en stor omkostning at skaffe genbrugsmaterialer i så store ensartede mængder).  Men de materialer, der bygges med kan nedrives og genbruges/genanvendes.

Solceller?

Vi har 350 m2 solceller på taget. Dette kunne ifølge vores tæthedsmålinger af klimaskærmen nedsættes til et langt færre antal – men vi har vurderet at det er bedre med flere solceller til eventuelt salg af ekstra energi hvis nødvendigt.

Biodiversitet?

Biodiversitet er et stort og vigtigt emne, som vi prioriterer højt.

På tagterrasser er der stor biodiversitet med både blandet sedumplanter og blomsterkasser med stor variation af naturengblomster.

I gårdhaven og omkring byggeriet er der stor variation af både skyggefulde træer, klatreplanter, blomstrende buske, løgplanter samt vildtvoksende enggræs.

Dansk Metal

Dansk Metals rolle?

Dansk Metal er 100 % ejer af Sydporten P/S.

Sydporten P/S ejer Metal Kollegiet, familieboligerne og parkeringshuset.

Sydporten P/S har egen bestyrelse, daglig ledelse og administration, samt facility service.

Hvorfor vælger Dansk Metal at bygge boliger til medlemmerne?

Dansk Metal arbejder hele tiden på at forbedre og udvikle medlemsservice og muligheder samt at give medlemmerne så meget værdi af medlemskabet som muligt. Derfor bygger Dansk Metal nye familieboliger og især kollegieboliger, som medlemmer, medlemmers børn og børnebørn har fortrinsret til.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.

Du er allerede i gang med at reservere. Klik på reservations-knappen ved siden af.

Før du kan reservere en bolig i Sydporten skal du først skrive dig på ventelisten.

Reservation af bolig
Opskrivning til venteliste

Din fødselsdag *

Jeg ønsker at skrive mig op til:

Samtykke

Validering

Betingelser