Forbehold

1. Visualiseringer og viste materialer

I præsentations- og udlejningsmaterialet er der brugt renderinger (computergenerede grafiske 3D-visualiseringer) af byrum, facader og interiør. Renderinger af byrum tjener alene som stemningsskabende.
Visualiseringerne og renderingerne kan afvige væsentligt fra de kommende faktiske forhold.

Ejendommens ydre, herunder men ikke begrænset til tag og facader, kan være vist med mindre afvigelser i forhold til faktisk udførelse, der dog ikke ud fra en samlet betragtning forringer ejendommens kvalitet. Interiør kan være vist med genstande, indretninger og udstyr, der ikke er standard, ligesom faktisk udførelse i mindre grad kan afvige i forhold til præsentations- og udlejningsmaterialets udvisende.

Materialer og produkter, der i teknisk beskrivelse er angivet med ”som” kan uden varsel – typisk som følge af at materialet eller produktet udgår hos leverandøren – ombyttes med et andet materiale eller produkt, der som minimum har samme egenskaber og kvalitet som det anførte materiale eller produkt.

2. Plantegninger for lejligheder

Bemærk, at de i plantegningen anførte mål fra væg til væg ikke tager højde for indsat inventar såsom skabe, køkkenelementer, indvendige trapper mv. Alle mål og arealer er afrundede og foreløbige.

Bemærk, at teknikskakte, trappekerner, etc. kan få en anden placering eller et større omfang end det på plantegningen viste. Der kan forekomme ændring i vinduesopdelingen. Der tages forbehold for mindre ændringer i byggeriet. Der henvises i øvrigt til lejeaftalens bestemmelser.

3. Reservationen af lejebolig er uforpligtende for begge parter

Når du reserverer en lejebolig, og vi har bekræftet din reservation enten telefonisk eller pr. mail, har du førsteret til at få lejligheden.

Men reservationen er uforpligtende for både dig som potentiel lejer og for Sydporten P/S som udlejer, indtil der foreligger en underskrevet og godkendt lejekontrakt. Det forudsætter bl.a. at du opfylder kravene for at bo i lejemålet og generelt kan godkendes som lejer. Er det ikke tilfældet, bortfalder din reservation.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.

Du er allerede i gang med at reservere. Klik på reservations-knappen ved siden af.

Før du kan reservere en bolig i Sydporten skal du først skrive dig på ventelisten.

Reservation af bolig
Opskrivning til venteliste

Din fødselsdag *

Jeg ønsker at skrive mig op til:

Samtykke

Validering

Betingelser