Privatlivspolitik

Dataansvarlige og kontaktoplysninger

Sydporten P/S er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Sydporten P/S
Bådehavnsgade 21, 5. sal
2450 København SV
Tlf.: 33637201

Behandling

Beskrivelse af behandlingenFormål med behandlingenKategorier af personoplysningerKilderBehandlingsgrundlagModtagereOpbevaring
Kontaktformularen på sydporten.dk.For at kunne kontakte dig i forbindelse med henvendelse via kontaktformularen på vores hjemmeside, er det nødvendigt at behandle oplysninger om dig.Vi behandler følgende oplysninger: Navn, mailadresse og telefonnummer samt eventuel besked som du har anført i din henvendelse.Vi behandler kun de oplysninger, som du giver os.Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Dine oplysninger videregives til vores leverandør af hjemmesiden.
 
Der er indgået databehandleraftaler med Sydportens leverandører/databehandlere.
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til de formål de er indhentet til, og i overensstemmelse med Sydportens slettepolitik.
Tilmelding til åbent hus.For at kunne reservere en plads til dig til vores åbent hus, er det nødvendigt at behandle oplysninger om dig.Vi behandler følgende oplysninger: Navn og mailadresse samt antal deltagere, dato og tidspunkt for deltagelsen.Vi behandler kun de oplysninger, som du giver os.Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f.Dine oplysninger videregives til vores leverandør af hjemmesiden.
 
Der er indgået databehandleraftaler med Sydportens leverandører/databehandlere.
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe det er nødvendigt i forhold til de formål de er indhentet til, og i overensstemmelse med Sydportens slettepolitik.
Opskrivning og administration af venteliste.For at kunne registrere dig som boligsøgende, kontakte dig med boligtilbud og informere dig om nyheder relateret til din boligsøgning, er det nødvendigt at behandle oplysninger om dig.
 
Vi anvender ligeledes oplysningerne, når vi kontakter dig i forbindelse med betaling af det årlige bekræftelsesbeløb, så du kan opretholde din plads på ventelisten.
 
De oplysninger, du giver os, bliver kun brugt i forbindelse med vores administration af ventelisten samt den eventuelle senere udlejning af bolig til dig.
Vi behandler følgende oplysninger: Ansøgernummer, navn, mailadresse og telefonnummer samt oplysning om ønskede boligtyper, om du ønsker at stå aktivt eller passivt søgende, og om du forventer at:
være medlem af Dansk Metal på tidspunktet for tildeling af bolig,
en af dine forældre eller bedsteforældre er medlem af Dansk Metal på tidspunktet for tildeling af bolig
være medlem af en anden fagforening under FH (Fagbevægelsens Hovedorganisation) på tidspunktet for tildeling af bolig
andet/ingen af ovenstående.
 
Vi behandler ligeledes oplysning om, at du har bekræftet at have læst og accepteret vores betingelser for opskrivning på ventelisten og kriterierne for tildeling af bolig.
Vi behandler kun de oplysninger, som du giver os.Personoplysningerne behandles i medfør af interesseafvejningsreglen jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, for den del der vedrører administrationen af din opskrivning på ventelisten og jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, af hensyn til opfyldelse af aftalen om betaling af bekræftelsesbeløb for at stå på ventelisten.Dine oplysninger videregives til vores leverandør af hjemmesiden.
 
Der er indgået databehandleraftaler med Sydportens leverandører/databehandlere.
Oplysningerne vil blive opbevaret så længe, det er nødvendigt i forhold til de formål, de er indhentet til, og i overensstemmelse med Sydportens slettepolitik.

Registreredes rettigheder

Det fremgår af Persondataforordningen at du, som registreret, har ret til indsigt, berigtigelse, sletning, begrænsning, indsigelse og dataportabilitet.

Ret til indsigt

Ret til indsigt betyder, at du kan anmode os om at få indsigt i de oplysninger vi har om dig, samt at få disse udleveret. Du kan endvidere få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine personoplysninger, og hvem, der modtager personoplysninger om dig, i det omfang vi videregiver oplysninger til andre.

Ret til berigtigelse

Ret til berigtigelse betyder, at du har ret til at få ukorrekte oplysninger, som vi behandler om dig, rettet.

Ret til sletning

Ret til sletning betyder, at du har ret til at få slettet oplysninger om dig som vi behandler.

Du kan få slettet personoplysninger om dig selv, hvis du mener, at dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, eller hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.

Der kan være undtagelser, som indebærer, at vi ikke kan slette oplysninger, som vi er forpligtet til at opbevare jf. lovgivningen eller hvis oplysningerne skal bruges til at fastlægge eller gøre retskrav gældende.

Ret til begrænsning

Ret til begrænsning betyder, at du har ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger, hvis du mener, at dine oplysninger er ukorrekte, eller hvis oplysningerne behandles ulovligt.

Ret til indsigelse

Ret til indsigelse betyder, at du kan gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.

Ret til dataportabilitet

Ret til dataportabilitet betyder, at du kan modtage dine afgivne oplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format for at flytte dem til en anden enhed.

Ret til at trække et samtykke tilbage

Du har endvidere til enhver tid ret til at trække et eventuelt afgivet samtykke tilbage, hvis behandlingen er baseret på et samtykke jf. artikel 6, stk. 1, litra a) eller artikel 9, stk. 2, litra a).

Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer

Sydporten overfører ikke dine personoplysninger til tredjelande.

Behandlingssikkerhed

Sydporten har implementeret tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger, for at beskytte dine personoplysninger mod misbrug herunder foranstaltninger, som beskytter mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, at dine oplysninger fortabes eller forringes, eller at dine oplysninger kommer uvedkommende til kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelseslovgivningen.

Sydporten har implementeret adgangsstyring i alle vores systemer, så det kun er medarbejdere med et arbejdsbetinget behov, der har adgang til personoplysninger. Vi sørger løbende for at uddanne vores medarbejdere og har udarbejdet og implementeret politikker og procedurer for at sikre, at behandlingen af personoplysninger sker i overensstemmelse med de principper, der følger af databeskyttelseslovgivningen.

Sikkerhedsforanstaltningerne gennemgås løbende og revideres i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

Alle Sydportens medarbejdere er underlagt tavshedspligt, hvorfor du kan være sikker på, at dine oplysninger behandles fortroligt.

Ret til at klage til Datatilsynet

Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet ved at skrive til Datatilsynet, Carl Jacobsens Alle 35, 2500 Valby eller på ved at anvende kontaktformularen på www.datatilsynet.dk.

Denne browser understøttes ikke længere

Du skal skifte til en moderne browser, før funktionerne på hjemmesiden virker.

Vi anbefaler at bruge en af de moderne browsere: Google Chrome eller Microsoft Edge. En af disse er sikkert allerede installeret på din computer, ellers kan du hente dem her:

Det er under alle omstændigheder på tide at skifte, da Microsoft pr. 31. december 2019 ikke længere understøtter Internet Explorer. At surfe nettet via Internet Explorer udgør dermed en sikkerhedsrisiko for din computer og dit data.

Du er allerede i gang med at reservere. Klik på reservations-knappen ved siden af.

Før du kan reservere en bolig i Sydporten skal du først skrive dig på ventelisten.

Reservation af bolig
Opskrivning til venteliste

Din fødselsdag *

Jeg ønsker at skrive mig op til:

Samtykke

Validering

Betingelser